DERNEK YÖNETİMİNDEN

1989 Devresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YDD) Yönetim Kurulu olarak, selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

     Malumlarınız olduğu üzere derneğimiz, 28 Eylül 2017 tarihinde, “1989 Devresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla, üyeleri arasında mevcut bağları güçlendirmek, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla kurulmuştur.

     Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar, gerçekleştirdiği birçok faaliyet ile arkadaşlarımızın, ailelerinin ve geride bıraktıklarının; acılarına, üzüntülerine, çaresizliklerine, mutluluk ve sevinçlerine bir nebze de olsa ortak olmaya çalışmış, bu zamana kadar eksikliğini hissettiğimiz sosyal dayanışmanın güzel örneklerini göstermeye gayret etmiştir. Bundan sonra da artarak bu gayreti gösterme arzusu içerisindeyiz.

     Dayanışma, arkadaşlık, dostluk ve aidiyet duygularının sosyal toplumun en önemli olgularından olduğu bilinci ile sivil/askeri lise ve harp okulları yıllarından başlayan birlikteliğimiz son dönemlerde daha çok önem ve anlam kazanmış, hatta yaş aldıkça özlemini duyduğumuz bir hal almıştır. Uzun yıllara dayanan bu birlikteliğimiz zaman içerisinde bize  “BİZ OLMANIN GÜCÜ ve ÖNEMİ”ni çok iyi öğretmiştir.

     Son yıllarda yaşadığımız pandemi ve deprem felaketleri birbirimize ne kadar çok  ihtiyacımız olacağı gerçeğini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur. İşte tam da bunun için, önümüzdeki dönemde, birbirimize, yakınlarımıza ve sevdiklerimize daha yakın olmak, daha fazla sarılmak ve hepsinden önemlisi her alanda birlik ve beraberliğimizi artırmak zorundayız.

     Yeni yönetim kurulu olarak, yegâne hedefimiz; yaygın ve etkili bir iletişim yoluyla, 1989 Devresinin tüm mensupları arasındaki birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu, en üst düzeye çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşma yolunda atacağımız her adımda hukuksallık, kurumsallık ve şeffaflık ise ana ilkelerimiz olacaktır.

      Dernek olarak, kurulduğumuz günden bu yana, vizyon ve misyonumuza uygun şekilde;

      -     Her şeyden önce rahmetli şehit kardeşlerimizin aziz ruhlarının yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda;

            *     Şehadet yıldönümlerinde anma faaliyetleri icra ediyoruz.

           *     Daima yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde aileleri ile yakın irtibat halindeyiz ve gerektiğinde maddi ve manevi destek sağlıyoruz. (Maddi yardımlarımız kapsamında; bugüne kadar 30’a yakın farklı kardeşimize / aile fertlerine / geride kalanlarına yaklaşık 320.000 TL yardımda bulunduk.)

           *     Bizlere en önemli emanetleri olan çocuklarına eğitim destek bursu veriyoruz. (Bugüne kadar, tamamına yakını şehit ve merhum arkadaşlarımızın çocukları olmak üzere, 20 kadar çocuğumuza, yaklaşık 271.000 TL.  eğitim destek bursu verdik. Hâlihazırda 10 çocuğumuza, ayda 1.000’er TL eğitim destek bursu, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde  yine 1000’er TL bayram harçlığı verilmektedir.) 

    -     Bunların yanı sıra depremden etkilenen arkadaşlarımızın ve ailelerinin, acılarına, üzüntülerine, sevinç ve mutluluklarına da ortak olmaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koymaya gayret ediyoruz (11 ilimizi kapsayan deprem felaketinde yakın aile bireylerini kaybeden, evleri hasar gören arkadaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla yaklaşık 250.000 TL yardımda bulunduk.).

      -     Ayrıca evlenen / çocuklarını evlendiren / sünnet düğünü yapan arkadaşlarımıza da Cumhuriyet altını ile katkıda bulunuyoruz. (Bugüne kadar 26 adet yarım Cumhuriyet altını ile katkıda bulunmuş durumdayız.)

      Bu kapsamda; 2023 yılının geri kalan bölümünde dernek üyelerimiz için uygulanacak Sosyal Destek Planı EK-A’da sunulmuştur.

      Yukarıda ifade ettiğimiz yardım ve desteklerin tamamına yakınını, 1989 Devresi YDD üye aidatları ve yapılan bağışlar ile karşılamaya çalışıyoruz.  Elbette buna ilave olarak, sınırlı sayıda da olsa üye olmayan bağışçı arkadaşlarımız da mevcut. Bu vesile ile derneğimize bu imkân kabiliyeti sağlayan, başta üyelerimiz olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

      Bugün itibariyle derneğimize kayıtlı 301 üyemiz bulunmaktadır. Bu sayı, devre mevcudumuz içerisinde yaklaşık  % 35’lik bir orana tekabül etmektedir. Diğer devre derneklerinin üye sayıları ile karşılaştırıldığında bu oran oldukça düşük kalmaktadır. Üye sayımızın artması, derneğimizin maddi ve manevi gücünü ve bunun doğal bir sonucu olarak da faaliyetlerimizin ve yaptığımız yardımların hem niceliğini hem de niteliğini artıracaktır.

     Bu kapsamda üye olmayan kıymetli devre arkadaşlarımızdan;

-          Yaptığımız yardımlara ve icra ettiğimiz faaliyetlere önceden olduğu gibi destek vermelerini,

-          Gelecekte ihtiyaç duyduklarında kendilerine de destek verilebilmesi için, gücümüze güç katacağı inancı ile bu oluşumun içerisinde yer almalarını ve bu maksatla EK-B’de bulunan Üye Kayıt Formunu[1] kullanarak, derneğimize üye olmalarını istiyoruz.

     Derneğimizin tek resmi iletişim grubu; “WhatsApp” üzerinde işlettiğimiz “ŞİRİNDER DUYURU GRUBU”dur. (Bunun dışındaki gruplar, derneğimizin sorumluluk alanı dışındadır.)

     Bu resmi iletişim grubumuzun yanı sıra diğer iletişim gruplarını da kullanarak ulaşabildiğimiz devre arkadaşımızın sayısı yaklaşık 400 civarındadır. Bu rakamdan hareketle, kendilerine ulaşamadığımız arkadaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 350 civarındadır. Bizler YDD Yönetim Kurulu olarak ulaşamadığımız bu arkadaşlarımızın durumlarını da son derece önemsiyoruz. Bu nedenle, iletişim gruplarındaki arkadaşlarımızdan aşağıdaki hususlarda yardım talep ediyoruz.

      -  Lütfen kendiniz ve birinci derecede yakınlarınızla ilgili önemli gelişmelerden öncelikli olarak bizleri de haberdar ediniz,

      -    Bilahare, yakın çevrenizde/bulunduğunuz şehirde yaşayan ya da yakın temasta olduğunuz diğer devre arkadaşlarımızın kendileri / aile bireyleri ile ilgili gelişmeleri bizlere iletiniz  (vefat, sağlık, doğum, düğün vs.). 

       Özellikle kendisinde ve/veya birinci derece yakınlarında kalıcı ve takip edilmesi gereken rahatsızlığı olan arkadaşlarımızla ilgili bilgileri iletişim bilgileriyle birlikte bizimle paylaşmanız o arkadaşlarımıza ulaşabilmemiz ve destek olabilmemiz açısından önem arz etmektedir. Bu konularda  hiç tereddüt etmeden, bizleri 7x24 esasına göre arayabilirsiniz.

     İletişim ağımızı genişletmek maksadıyla “1989 Devresi YDD Web-Sitesi” ile çevrimiçi olmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  Bu sitenin açılmasıyla birlikte karşılıklı iletişimimizin daha etkili ve verimli olacağını değerlendiriyoruz. Bu konuda gelişme kaydettikçe, sizleri de periyodik olarak bilgilendireceğiz ve görüşlerinize başvuracağız.

     Sizlerden gelecek istek ve öneriler, müteakip faaliyetlerimizi planlamada en önemli rehberimiz olacaktır. Derneğimize ve faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerinizi, herhangi zamana ve formata bağlı kalmaksızın, şifahen ya da yazılı olarak bizlere iletebilirsiniz.

     Yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle, önümüzdeki dönemde bizlere sağlayacağınız desteği çok önemsiyoruz. Birbirimize daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, “gelin hep birlikte daha da güçlenelimdiyoruz. Bu nedenle, henüz derneğimize üye olmamış arkadaşlarımızın bir an önce derneğimize üye olmalarını bekliyoruz. Unutmayınız ki “GÜCÜNÜZ, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR.”

     Sağlıklı, mutlu, umut dolu bir geleceği hep beraber karşılayalım, yarınlara bir ve beraber olmanın gücüyle ulaşalım.

     Selam, sevgi ve saygılarımızla...                                      

                                                                                                                         

         1989 DEVRESİ YDD YÖNETİM KURULU ADINA                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mahmut ALTUN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Yönetim Kurul Başkanı[1] 2 adet fotoğrafla birlikte. Formun arka sayfasındaki KVKK imzalamayı unutmayınız. Dernek adresimize posta ile ulaştırabilirsiniz.

    

10_devrelere_mektup_23_may_2023.docx dosyasını indirmek için tıklayın!