MİSYONUMUZ

      Kara Harp Okulu 140. Dönem mezunları, 1989 Devresi olarak, üyelerimizin, ailelerinin ve çocuklarının oluşturduğu güçlü ve büyük ailenin tüm fertlerinin, sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda tam bir dayanışma içinde olmalarını sağlayarak bir güç birliği oluşturmak;

      Şehit merhum devre arkadaşlarımızın bizlere emanetleri olan aile fertleri ile kesintisiz iletişim kurarak sürdürülebilir ölçekte maddi ve manevi destekte bulunmak,

      Üyelerimize ve ailelerine vefat, sağlık problemleri ve mağduriyetlerinde tüzük ve yönerge kuralları çerçevesinde yardım etmek,

      Üyelerimizin ve ailelerinin katılımları ile sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler yolu ile karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak,

      Derneğimize bizden sonra da evlatlarımız tarafından sahiplenilecek kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla çalışmalar yaparak sürekliliğini sağlamak,

      Tüm devre arkadaşlarımızın derneğe üye olmasını sağlamaktır.