ÜYELİK BAŞVURU ŞARTLARI VE ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

1989 devresi mensupları ile 1989 devresine mensup olup da vefat edenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp, yönetim kurulunca uygun görülenler ile üyelerden en az 10’unun üyeliğe teklif ettiği her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Alınan karar yazıyla ve derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılmak suretiyle başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibariyle üye olarak kaydedilir.

 

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

            Asil üyelik koşulları kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancı uyruklular ile Türk Cumhuriyetleri Mensuplarına ve dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, toplum ve çevre için yararlı hizmette bulunanlar ile bilim adamlarına, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.

 

            Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, derneğin imkânlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

1.    EK’te bulunan “Üyelik Başvuru Formunu” (iki sayfa) mavi tükenmez kalamle okunaklı olarak dolduruzunuz. Her iki sayfayıda tarih aatarak imzalayınız.

2.    Doldurduğunuz formu ve iki adet vesikalık fotoğrafınızı bir zarfa koyarak aşağıdaki adrese PTT Kargo ile gönderiniz.

        1989 Devresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

        Fidanlık Mah. Adakale Sokak, Fidan Apt. No: 23/3

        Kızılay/Çankaya/ANKARA

3.   Derneğimizin aşağıdaki banka hesabına; 200 TL Üyelik Giriş Ücreti ve 750 TL 2024 yılı Aidatı olarak toplam 950 TL yatırınız.

        1989 Devresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

        TC Ziraat Bankası

        Seyranbağları/Ankara Şubesi

        Hesap Nu. 913-83217000-5001

        IBAN: TR36 0001 0009 1383 2170 0050 01

4.    Bu işlemleri tamamlamanızı mütekip; Dernek Yönetim Kurulu olarak yapacağımız ilk toplantımızda üyelik talebinizi karara bağlayarak, sizlere üyeliğinizi yazılı olarak tebliğ edeceğiz.

Selam sevgi ve saygılarımızlaSelam sevgi ve saygılarımızla...

 

1989 Devresi YDD Yönt.Krl.